NieuwsWet en regelgeving energie & verduurzamingUpdate: kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief mkb, vanaf 21 maart 2023 aan te vragen

Update: kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief mkb, vanaf 21 maart 2023 aan te vragen

Update!

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken: de energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

We zetten alvast de meest gestelde vragen over de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor u op een rij.

Kan ik de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) al aanvragen?

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Een deel van de energie-intensieve mkb’ers zat reeds in acute problemen. Daarom heeft het kabinet ook besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten.

Voor wie is de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bestemd?

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK waaronder bakkers en productielocaties/werkplaatsen. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK. Het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren) ondersteunt bovendien tenminste 250.000 bedrijven bij de gestegen energiekosten.

Wie komt er in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw mkb-onderneming minimaal 7% van de omzet zijn. Er is geen eis meer aan de minimumhoeveelheid die u jaarlijks verbruikt. Aan de TEK-vergoeding zijn voorwaarden verbonden. De overheid heeft de volgende voorwaarden en toetst of u aan de 7% voldoet.

De toetsing van de TEK

 • Het gas- en elektriciteitsverbruik toets de overheid via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze gegevens vraagt de overheid op bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023;
 • De overheid rekent met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs maakt de overheid in januari 2023 bekend;
 • Uw jaaromzet. Deze bepaalt de overheid aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.

Verdere voorwaarden van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

 • De TEK is voor ondernemingen met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen,
 • de onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie,
 • de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet,
 • ondernemingen ontvangen maximaal € 160.000,- subsidie, dit geldt ook voor landbouwondernemingen,
 • ondernemingen ontvangen maximaal 50% van de totale energiekostenstijging, boven de drempelprijs,
 • omdat de TEK onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie,
 • een jaarlijks verbruik dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit geldt niet meer!

Drempelprijs Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. Wel moet de kostenstijging hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit noemen we de drempelprijs.

Een rekenvoorbeeld van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

In onderstaande tabel zijn fictieve voorbeelden berekend van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Om de stijging van de energieprijs te bepalen rekenen we met een (voor nu bepaalde) marktprijs van € 2,42/m³ en € 0,58/kWh.

 Gasverbruik m3Elektriciteit (kWh)Totale energiekostenVergoeding TEK (euro)% Totale energiekosten
Traditionele bakkerij40.00030.000€ 114.200,-€ 28.050,-24,5
Schade- en herstelbedrijf25.00050.000€ 89.500,-€ 21.125,-23,6

Hoe is de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te vragen?

U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023. TEK moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Zodra TEK opent, kunt u deze met terugwerkende kracht aanvragen.

Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de TEK met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Na uw aanvraag neemt de overheid zo snel mogelijk een besluit. Als u recht heeft op deze regeling ontvangt u binnen een week 60% van de maximale subsidie als voorschot. Wanneer de overheid de definitieve subsidie berekend heeft (vaststelling) bepalen ze de definitieve hoogte van de subsidie.

Wat heeft u nodig om aan te vragen?

 • Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig. Ben u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.
 • De gegevens van de subsidieaanvrager, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij het voorschot kunnen overmaken;
 • Gegevens van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • EAN-nummers van uw gas en elektriciteitsaansluiting(en);
 • Uw omzet over 2022:
  • Betaalde u of uw groep omzetbelasting in 2022?
   Verzamel dan kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Wijken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Gebruik dan de aangiften over 4 kwartalen. Deze moeten voor het grootste deel in 2022 vallen.
  • Beschikt u niet over kopieën van uw aangiften?
   Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee, waaruit duidelijk het bedrag blijkt waarover u (of de groep) omzetbelasting betaalde in het kalenderjaar 2022.
  • Was u in 2022 geen omzetbelasting verschuldigd?
   Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee. Wij kunnen u vragen uw omzet te onderbouwen met aanvullende bewijsstukken, zoals een kopie van de jaarrekening of het jaarverslag over 2022.
  • Startte u in 2022 met uw onderneming en kunt u geen jaaromzet 2022 opgeven?
   Geef dan minimaal 3 maanden btw-aangiften op. Bent u niet btw-plichtig? Dan kunt u aanvragen vanaf het moment dat er minimaal 3 kalendermaanden aan omzet is terug te zien in uw administratie.
  • Let op: vraagt u aan voor een groep verbonden ondernemingen?
   Dan neemt u de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar. U laat hierbij de omzet tussen de aangesloten ondernemingen buiten beschouwing.
 • Een verklaring dat u geen vast contract heeft bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023. U levert deze aan per EAN-code;
 • Een verklaring waarin u bevestigt dat de energie geleverd wordt op basis van een zakelijke energieleveringsovereenkomst. U levert dit aan per EAN-code;
 • Een verklaring dat uw mkb-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vult hiervoor de mkb-toets in. Wij kunnen deze uitslag bij u opvragen.
 • Let op: houd uw energiecontract of -factuur bij de hand als u aanvraagt. Zorg ervoor dat u het adres en de tenaamstelling in het aanvraagformulier precies zo schrijft als op uw contract staat vermeld. Is dit niet hetzelfde? Dan geeft uw EAN-code mogelijk een foutmelding. Uw EAN-code bestaat uit 18 cijfers.

Aanvraag door intermediair

U kunt TEK door een tussenpersoon (intermediair) laten aanvragen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Dit gaat als volgt:

 • Uw intermediair vraagt een ketenmachtiging aan bij een erkende leverancier van eHerkenning. Uw intermediair moet minimaal beschikken over eHerkenning niveau 3 (eH3). De intermediair kan eH3 aanschaffen samen met de ketenmachtiging.
 • U ontvangt van de leverancier bericht om toestemming te geven voor de ketenmachtiging.
 • Als de ketenmachtiging is geregeld, kan uw intermediair TEK voor u aanvragen. Dit doet hij via de aanvraagknop die wij beschikbaar stellen zodra de regeling opent.

Vraagt u aan als groep verbonden ondernemingen?

Doet u een aanvraag als groep verbonden ondernemingen? Dan hebben we aanvullende gegevens nodig:

 • een opgave van alle in de groep verbonden mkb-ondernemingen. Heeft een mkb-onderneming in uw groep al TEK-subsidie ontvangen? Dan telt het verbruik van deze onderneming niet meer in de berekening van de subsidie voor de groep. U geeft de gegevens van deze onderneming wel door bij uw aanvraag.
 • gegevens van de contactpersoon van de groep, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;
 • een verklaring dat de groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vult de mkb-toets in als groep, niet als aparte mkb-ondernemingen.

Meer informatie of vragen?

Er zijn nog veel vragen over de definitieve uitwerking van deze regeling. Onze specialisten toetsen periodiek welke ontwikkelingen er zijn. We houden u middels onze nieuwsbrieven en onze website op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook kunt u zelf contact opnemen met de RVO via 088 042 42 42.

Voor informatie en persoonlijk advies kunt u als ondernemer terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst de KvK gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen.

Bron bericht: RVO

Netwerk Nederland

Eerlijke energietarieven, zakelijk verduurzamen en zelf energie opwekken. Wij zorgen dat u uw zakelijke ambities op het gebied van zakelijke energie waarmaakt. Door héél scherp in te kopen, onze kennis met u te delen en u toegang te geven tot geweldige producten.

Wij helpen MKB-ers met

Contactgegevens

Welbergweg 79
7556 PE Hengelo (ov)
Nederland

074-2504552
advies@netwerknederland.nl
KvK 69170029
BTW NL8577 648 83 B01

Volg ons

© 2024 · Netwerk Nederland