Figure of Justice holding scales and a sword

Sepa Green failliet: belangrijke informatie! Netwerk Nederland komt op voor uw belangen.

Door de huidige energiecrisis is de energieleverancier Sepa Green failliet gegaan. Heeft u een contract bij Sepa Green of moet uw contract bij Sepa Green nog ingaan? Dan is het van groot belang dat u de onderstaande informatie goed doorleest.

Het faillissement heeft grote gevolgen voor uw contract en de door u betaalde energiekosten. Afhankelijk van het soort aansluiting dient u rekening te houden met het volgende. In het geval van een kleinverbruikersaansluiting is er beschermende wetgeving van kracht waardoor u niet zonder energie komt te zitten. Tot 5 januari 2022 is er een rustperiode (vensterperiode). Tijdens deze periode blijft Sepa Green de energie leveren. Vanaf 6 januari 2022 wordt u wettelijk gedwongen om gedurende 21 dagen energie af te nemen via een nog vast te stellen energieleverancier.

Let op! De daarbij behorende tarieven zijn op dit moment tot circa 6 x hoger dan uw huidige tarieven. In het geval van een grootverbruikersaansluiting is de situatie anders en zal er, afhankelijk van de situatie, in overleg gehandeld dienen te worden.

Waar moet u de aankomende periode rekening mee houden?

In de aankomende periode verwachten we dat u benaderd gaat worden door de curator en de energieleverancier welke het klantenbestand van Sepa Green heeft opgekocht. Zij zijn zakelijk gezien uw tegenpartij en u dient er rekening mee te houden dat deze partijen niet in uw belang handelen. Zij zullen proberen om nog zoveel mogelijk omzet te behalen bij de klanten van Sepa Green om zo schuldeisers te kunnen betalen. Het is daarom noodzakelijk dat u met deze partijen géén rechtshandelingen aangaat of andere afspraken maakt. In het geval u telefonisch benadertd wordt dan kunt u aangeven dat u uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld wenst te worden.

Hoe behartigt Netwerk Nederland ook uw belangen?

Netwerk Nederland heeft een gespecialiseerd team dat opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten van Sepa Green. Hiervoor worden géén kosten in rekening gebracht. Om ook uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen dient u zich aan te melden. Dit is mogelijk door uw contactgegevens te mailen naar service@netwerknederland.nl. Indien u reeds informatie heeft ontvangen van Sepa Green, de nieuwe energieleverancier of de curator dan kunt u deze meezenden met uw aanmelding. Indien u zich de afgelopen dagen al bij ons heeft gemeld dan is het niet nodig om dit nogmaals te doen. In de aankomende periode zullen we contact met u opnemen. Tijdens de gesprekken zullen we analyseren welke oplossingen in het belang van uw onderneming zullen zijn en gaan we ervoor zorgdragen dat u een eerlijke oplossing krijgt voor de vervolglevering van energie. Waar mogelijk zullen we ook helpen met het terugvorderen van teveel betaalde voorschotbedragen.

Mag u de incasso’s van de afgelopen maanden storneren?

We kunnen ons voorstellen dat klanten de schade zo veel mogelijk wensen te beperken door de incasso’s van de afgelopen maanden te storneren. Of dit verstandig is hangt af van meerdere factoren. Hierdoor is het niet mogelijk om hier een advies over te geven. Om u toch zo goed mogelijk te helpen treft u hierna de informatie zoals deze op de website van de ACM vermeld staat:

Hebt u geld betaald, of krijgt u nog een rekening van uw energieleverancier? U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. Betaalt u via automatische incasso? Dan hebt u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren. Storneren heeft wel gevolgen. U krijgt bijvoorbeeld een betalingsachterstand. Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor. Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Eindafrekening

Vanaf de datum waarop Sepa Green de levering beëindigt zal er binnen 42 dagen een eindafrekening worden opgemaakt. Indien u meer energie heeft afgenomen dan u via de voorschotbedragen betaald heeft dan dient u het verschil binnen de gestelde termijn te betalen. In het geval u minder energie heeft afgenomen dient u een vordering in te dienen bij de curator. Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Uw nieuwe contract bij een andere leverancier zou 1 januari 2022 starten

Zou u voor 5 januari 20221 overstappen van Sepa Green naar een andere energieleverancier en heeft u dit voor 1 december 2021 contractueel vastgelegd? Dan zal de overstap geen problemen moeten geven. U gaat dan over per de afgesproken datum. Indien u hierover vragen heeft dan kunt u met ons contact opnemen.

Uw contract met Sepa Green moet nog ingaan

Deze overeenkomst kan niet starten. Het is van belang dat u met ons contact opneemt om de verschillende mogelijkheden te analyseren.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

In de afgelopen periode hebben diverse energieleveranciers de wetten en regels overtreden waardoor afnemers ernstig gedupeerd zijn. In het geval Netwerk Nederland onregelmatigheden aantreft zal hiervan een melding worden gedaan bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op dit moment hebben we de toezichthouder gevraagd om aandacht te besteden aan de gang van zaken bij Sepa Green. Dit heeft betrekking op de incasso van 6 december 2021. We vinden het zorgelijk dat er met de kennis van een naderend faillissement toch voorschotbedragen zijn geïncasseerd bij het grootste deel van alle klanten. Het is nog te vroeg om te kunnen beoordelen of er sprake is van onwettig handelen. We zullen dit blijven monitoren en waar nodig u op de hoogte stellen.

Waarschuwing malafide aanbieders

Helaas hebben we al weer de eerste meldingen van energieverkopers welke met onjuiste en misleidende informatie gedupeerde klanten van Sepa Green trachten te misleiden. Het is van groot belang dat u hier niet op in gaat en direct met ons contact opneemt. In het geval u slachtoffer bent van deze partijen kunnen we namens uw organisatie aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast zullen we waar mogelijk de schade verhalen op de betrokken energieleveranciers.

Contactgegevens Netwerk Nederland

Om de grote hoeveelheid aanmeldingen goed te kunnen verwerken, verzoeken we uw vragen en contactgegevens zoveel mogelijk per email te zenden naar service@netwerknederland.nl. Indien u eerst telefonisch contact wenst te hebben, dan kunt u contact opnemen via 074-2504552.

Stuur ons een bericht

    Door op Verzenden te klikken ga je akkoord dat jouw gegevens worden gebruikt conform onze Privacyverklaring.