Nieuwsbrieven

Enschedeërs komen in actie: ‘Geen zonneparken in de achtertuin!’

[UIT DE MEDIA] Omwonenden van drie beoogde zonneparken in het buitengebied proberen in een ultieme poging de politiek te overtuigen een andere koers te varen. “In het buitengebied van Enschede ben je je woongenot niet meer zeker.”

BEKIJK VIDEO

Vanaf zijn erf aan de Zuid Esmarkerrondweg heeft Henk Wessels een prachtig uitzicht over het buitengebied. Hij vertelt over de sporen van reeën die hij vond in zijn achtertuin en over de boomkikker die vorig jaar op zijn erf is aangetroffen. Maar Wessels vreest dat zijn woongenot straks een knauw krijgt als hij uitkijkt op de achterkant van een 5,5 hectare groot zonnepark dat onder supervisie van Enschede Energie en Energiecoöperatie Buitengebied Enschede gerealiseerd moet worden.

Dick Hammink kijkt uit op de ‘spiegels’, zoals hij de voorzijde van de zonnepanelen omschrijft. Samen met andere buurtbewoners wordt er een zienswijze ingediend als de gemeenteraad maandag toestemming geeft aan de coöperaties om verder te gaan met de plannen voor drie zonneparken. Het indienen van die zienswijze betekent dat de gemeenteraad op 1 april opnieuw over de zaak moet buigen en dat de kans op het binnenhalen van een noodzakelijke SDE+-subsidie een stuk kleiner wordt, omdat de inschrijffase op 4 april sluit.

Meerdere bezwaren
Omwonenden hebben meerdere bezwaren tegen de komst van het zonnepark op de hoek Verwooldsweg/ Horstkamplaan. Een belangrijk argument is dat het gebied in trek is bij wandelaars en fietsers. De gebruikers van het landschap zijn niet in de plannen gehoord, zegt Dick Hammink. Hij hing een kaartje van het beoogde zonnepark op bij zijn erf om voorbijgangers erop te attenderen en kreeg veel reacties. Ondertussen zijn er online en offline ongeveer 200 handtekeningen ingezameld tegen de komst van het zonnepark.

Wessels wijst op de hoge natuurwaarde van de omgeving. “Dit gebied sluit aan op het Natuur Netwerk Nederland. Er komt een twee meter hoge afrastering om het zonneveld. Daar kan geen ree overheen.” Buurtbewoner Marieke Mulder vult aan: “De plannen voor landschappelijke inpassing van het zonneveld worden gepresenteerd alsof het in positieve zin bijdraagt aan de natuur of het coulisselandschap.” Maar Mulder noemt het ‘schaamgroen’. “Dat wil zeggen: iets dat lelijk is wordt aan het zicht onttrokken.”

Mulder, zelf parttime agrariër, maakt zich zorgen over de duurzame ambities van de stad. In het coalitieakkoord staat dat jaarlijks 40 hectare zonnepark wordt aangelegd. “Het ligt voor de hand dat dit voor een groot deel zal gaan bestaan uit agrarische grond. Maar dat is nu en in de toekomst keihard nodig voor verdere verduurzaming van onze voedselproductie.”

Kunstmest
Mulder doelt daarmee onder meer op het terugdringen van het gebruik van kunstmest en het minder afhankelijk worden van veevoer uit andere landen. Ze wijst op een uitspraak van landbouwminister Carola Schouten, die vindt dat gemeenten zorgvuldig moeten omgaan met het gebruik van goede landbouwgrond voor zonne-energie omdat deze ‘run’ op agrarische grond lokaal voor hogere grondprijzen kan zorgen.

Behalve tegen het zonneveld aan de Verwooldsweg, richten de zienswijzen zich ook op velden aan de Hölterhofweg (4,5 hectare) en de Kromhofsweg (2 hectare). “Het toestaan van het ene veld, schept precedenten voor de andere velden bij het ontbreken van een energievisie”, zegt Mulder. Die visie is pas rond de zomer klaar. “Je bent je woongenot op dit moment niet zeker in het buitengebied van Enschede.” De buurtbewoners pleiten voor alternatieven. “Begin eerst met het bedekken van alle geschikte daken met zonnepanelen”, zegt Dick Hammink. “Gebruik daar de subsidie voor. Of voor het vervangen van asbestdaken op boerderijen door een dak met zonnepanelen.” En als het dan toch moet, kiezen deze omwonenden liever voor een windmolen in hun ‘achtertuin’. “Beter dan 8 hectare zonnepanelen, die ongeveer dezelfde hoeveelheid energie opwekken.”

Bron: tubantia.nl