Netwerk Nederland

Energiebelasting 2019 tarieven bekend

[UIT DE MEDIA] Energiebelasting 2019 tarieven bekend

Sinds 1996 heft de overheid energiebelasting over het energieverbruik. Deze belasting is direct gekoppeld aan het verbruik van kWh elektra en m³ gas. Energiebelasting wordt beschreven in de “Wet belastingen op milieugrondslag” en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Deze belasting werd ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel.

In 2019 gaat de belasting op vervuilende energie (aardgas) omhoog, terwijl de belasting op schonere energie (elektriciteit) iets lager wordt.

BEKIJK TARIEVEN

Opslag Duurzame Energie (ODE)
De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies. Er was eerder een voorstelom de ODE op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spreken van een vereenvoudiging, tegenstander vinden het daarmee minder transparant worden.

Eerder was al duidelijk dat de ODE de komende jaren sterk zou toenemen. Naar volgend jaar toe komt dit neer op een stijging van gemiddeld zo’n 60% voor zowel gas als elektra.

Heffingskorting (bij verblijfsfunctie)
Ook de heffingskorting, sinds 2015 enkel nog gekoppeld aan een verblijfsfunctie, wordt ook jaarlijks herzien. Dit alles samen bepaald uiteindelijk wat een gebruiker precies aan energiebelasting gaat betalen in 2019. Uiteindelijk wordt over de energiebelasting ook nog BTW geheven. Dit maakt de energiebelasting een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse overheid.

Het kabinet heeft voor 2019 besloten om de korting op energiebelasting van elektra fors (16,53%) te verlagen. Dit raakt feitelijk alle gebruikers, maar treft vooral de kleinere volumes en dus ook aansluitingen die zelf veel opwekken.

Vanaf 2019
Traditioneel stijgen de tarieven voor energiebelasting ieder jaar, maar nu kiest het kabinet voor een duidelijke stijging van de energiebelasting op gas (** vervuilende energie). Dit zou de energietransitie voor bedrijven en particulieren moeten stimuleren.

Met effectief energiemanagement bespaart u op kosten én verbruik van energie!

Bron: 3nergie