Nieuws

De prijzen voor energie en gas stijgen nog steeds. Onderneem nu actie! Netwerk Nederland helpt u uw kosten inzichtelijk te maken en onderzoekt waar u mogelijk kunt besparen! Binnen ons Energiemanagement valt veel winst te behalen! Wij helpen u onder andere bij: ✓ Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties ✓ Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume ✓ Uitsluitend maatwerkovereenkomsten die bij uw situatie passen ✓ Periodieke kostenanalyse en factuurcontrole ✓ Alle aan energie gerelateerde vragen en......

Handhaving Energiebesparingsplicht In 2023 geldt de Energielabel-C verplichting voor kantoren groter dan 100m² Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel......

Wij informeren bedrijven over belangrijke Energieregelingen en helpen met het oplossen van ondoorzichtige en complexe energievraagstukken. Met als gevolg een besparing in kosten én tijd!   Bel ons op 074-2504552 of mail naar info@netwerknederland.nl, wij helpen u graag!...

92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig te veel! Met onze gratis Quick Scan kunnen we binnen 5 minuten een inschatting maken of uw bedrijf recht heeft op terugbetaling van overheidsheffingen. Vul het aanvraagformulier in op https://netwerk-nederland.nl/contact,  mail naar service@netwerknederland.nl of bel tijdens kantooruren naar 074-2504552....

De prijzen voor energie en gas stijgen nog steeds. Onderneem nu actie! Netwerk Nederland helpt u uw kosten inzichtelijk te maken en onderzoekt waar u mogelijk kunt besparen! Binnen ons Energiemanagement valt veel winst te behalen! Wij helpen u onder andere bij: ✓ Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties ✓ Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume ✓ Uitsluitend maatwerkovereenkomsten die bij uw situatie passen ✓ Periodieke kostenanalyse en factuurcontrole ✓ Alle aan energie gerelateerde vragen en......

De overheid compenseert een deel van de hoge energietarieven door de energiebelasting op stroom tijdelijk te verlagen. Wat uw exacte besparing zal worden is afhankelijk van het volume. De compensatie dient door de energieleveranciers te worden berekend. Het is van belang dat u het aankomende jaar de facturatie extra controleert. Factuurcontrole door Netwerk Nederland 92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig te veel! Met onze gratis Quick Scan kunnen we binnen 5 minuten......

Vanaf 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om, naast energiebesparende maatregelen, ook maatregelen te treffen die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Dit is een uitbreiding van de al sinds 1993 bestaande Energiebesparingsplicht. Het is van groot belang dat u als ondernemer een goed CO2-reductieplan heeft welke voldoet aan de nieuwste wetten en regels. Ook heeft u iemand nodig die tijdens de controles voor uw belangen opkomt. Indien u advies en ondersteuning wenst, kunt u contact......

Uw onderneming wordt geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis. Daarnaast gelden er steeds strengere eisen voor het verduurzamen van uw onderneming. Ons team van specialisten staat klaar om u hierbij te ondersteunen. U kunt contact met ons opnemen via service@netwerknederland.nl of door tijdens kantooruren te bellen naar 074-2504552. Heeft u een korte vraag over uw energiezaken of energiemanagement? Via onze site kunt u linksonder op de groene knop klikken om een chatgesprek te starten.......

Stroom en gas worden net als aandelen via de beurs verhandeld. Wat veel afnemers niet weten, is dat het mogelijk is om via speciale beursposities de forse stijging van de energiekosten nu al te voorkomen. Zo is het ons de afgelopen weken gelukt om voor een aanzienlijk deel van ons klantenbestand tarievenbescherming vast te leggen. Als gevolg daarvan kunnen aan het einde van de huidige energiecontracten tarieven maar beperkt stijgen en voorkomen deze klanten dat......

Niemand kan in Nederland een lopende overeenkomst zonder kosten annuleren om elders een veel goedkopere deal vast te leggen. Zowel energieleveranciers als afnemers dienen lopende overeenkomsten volledig uit te dienen. Daarnaast hebben we te maken met de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De huidige energietarieven zullen dus zeer waarschijnlijk fors hoger zijn dan de tarieven die zijn vastgelegd in de periode voor de crisis. Ons advies: gebruik uw gezonde verstand! Bent u zelf slachtoffer?......

Ook de afgelopen periode zijn diverse van onze relaties weer benaderd om energie te kopen. Hierbij worden vaak misleidende argumenten gebruikt om interesse te wekken. Oplichters benaderen bedrijven per telefoon of via deur-aan-deurverkopers. Sommige van deze oplichters wekken ten onrechte de indruk dat ze werkzaam zijn bij en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Netwerk Nederland is echter 100% onafhankelijk en werkt dus met geen......

Netwerk Nederland helpt u uw kosten inzichtelijk te maken en onderzoekt waar u mogelijk kunt besparen! Binnen ons Energiemanagement valt veel winst te behalen! Wij helpen u onder andere bij: ✓ Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties ✓ Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume ✓ Uitsluitend maatwerkovereenkomsten die bij uw situatie passen ✓ Periodieke kostenanalyse en factuurcontrole ✓ Alle aan energie gerelateerde vragen en wensen ✓ Opvragen duplicaat facturen en/of contracten Wacht niet te lang en......

Optimale service: direct chatten met onze specialisten! We kunnen ons voorstellen dat u in deze tijden veel vragen heeft omtrent uw energiezaken. Heeft u een korte vraag over uw energiezaken of energiemanagement? Op onze website kunt u nu gebruikmaken van de chatfunctie. Zo kunnen wij u nog beter en sneller van dienst zijn. Klik linksonder op de groene knop om een gesprek te starten. Onze specialisten zitten voor u klaar!...

Vanaf 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om, naast energiebesparende maatregelen, ook maatregelen te treffen die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Dit is een uitbreiding van de al sinds 1993 bestaande Energiebesparingsplicht. Het is van groot belang dat u als ondernemer een goed CO2-reductieplan heeft welke voldoet aan de nieuwste wetten en regels. Ook heeft u iemand nodig die tijdens de controles voor uw belangen opkomt. Indien u advies en ondersteuning wenst, kunt u contact......

In deze bijzondere tijden staan we meer stil bij de processen binnen ons bedrijf. Bedrijfsprocessen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Heeft u ook al nagedacht over uw energiekosten en technische installaties? Ook daar valt veel tijdswinst en reductie in kosten te behalen! Energiemanagement: voor al uw energie gerelateerde zaken één loket ✓ Vragen over de vanaf 2019 verplichte Informatie- en Energiebesparingsplicht ✓ Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties ✓ Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume ✓ Uitsluitend......

Door de huidige energiecrisis zijn er meerdere energieleveranciers failliet gegaan. Omdat klanten nu ineens een nieuw energiecontract tegen de huidige markprijzen moeten vastleggen, ontstaat er forse schade. Ook hebben veel zakelijke afnemers door de coronacrisis minder energie afgenomen. De via het voorschot te veel betaalde kosten kunnen door het faillissement weleens verdwijnen. Zolang de huidige energiecrisis aanblijft, houden we rekening met meer faillissementen. Netwerk Nederland komt op voor de belangen van gedupeerde zakelijke afnemers. Waar......

Diverse relaties zijn ook de afgelopen periode benaderd om energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om interesse te wekken. Oplichters benaderen bedrijven per telefoon of via deur-aan-deur verkopers. Een deel van deze oplichters wekken onterecht de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Géén van de genoemde organisaties werkt met deze oplichters samen! Indien u slachtoffer bent, kunt......

Om voor uw eigen opgewekte zonne-energie de juiste vergoeding te ontvangen, moet er soms een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd. Indien u in de afgelopen periode zonnepanelen heeft geïnstalleerd, is het van groot belang dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rechtmatige vergoedingen aan uw onderneming worden toegekend. Indien onze specialisten u hiermee kunnen ondersteunen, dan kunt u met ons contact opnemen via service@netwerknederland.nl of tijdens kantooruren......

Voor de meeste zakelijke gebouwen kunt u het aankomend jaar al te maken krijgen met de Energielabelplicht. Met dit energielabel wordt duidelijk gemaakt hoe energie(on)zuinig een gebouw is. De energieprestatie van een gebouw moet worden vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Een energielabel voor zakelijke gebouwen mag uitsluitend worden vastgesteld door een speciaal gecertificeerde specialist. Deze zal op uw locatie(s) de energieprestatie van uw gebouw(en) vaststellen. Indien gewenst, kan er worden aangeven met welke energiebesparende......

De overheid compenseert een deel van de hoge energietarieven door de energiebelasting op stroom tijdelijk te verlagen. Wat uw exacte besparing zal worden is afhankelijk van het volume. De compensatie dient door de energieleveranciers te worden berekend. Het is van belang dat u het aankomende jaar de facturatie extra controleert. Factuurcontrole door Netwerk Nederland 92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig te veel. Met onze gratis Quick Scan kunnen we binnen 5 minuten......

Elke onderneming moet verplicht verduurzamen. Het afgelopen jaar heeft de overheid de controles hierop verscherpt. We hebben moeten constateren dat de manier waarop er wordt gecontroleerd tot ongewenste situaties kan leiden. Ondernemers worden regelmatig gedwongen om de energiebesparende maatregelen sneller uit te voeren dan dat er wettelijk is vereist. Tevens wordt er onvoldoende rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronacrisis. We zien grote verschillen per regio, waardoor er een oneerlijke markt dreigt te......

Door de huidige energiecrisis zijn er meerdere energieleveranciers failliet gegaan. Omdat klanten nu ineens een nieuw energiecontract tegen de huidige markprijzen moeten vastleggen, ontstaat er forse schade. Ook hebben veel zakelijke afnemers door de coronacrisis minder energie afgenomen. De via het voorschot te veel betaalde kosten kunnen door het faillissement weleens verdwijnen. Zolang de huidige energiecrisis aanblijft, houden we rekening met meer faillissementen. Netwerk Nederland komt op voor de belangen van gedupeerde zakelijke afnemers. Waar......

Een nieuw jaar met nieuwe wetten en regelgeving. Welke wijzigingen zijn er op het gebied van klimaat, energie en natuur? Bekijk op https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen-januari-2022/ onder andere de volgende wetswijzigingen per 01-01-2022; – Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog in 2022 – Bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s omhoog – Geen dubbele belasting meer op energieopslag...

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege......

Door de huidige energiecrisis is de energieleverancier Sepa Green failliet gegaan. Heeft u een contract bij Sepa Green of moet uw contract bij Sepa Green nog ingaan? Dan is het van groot belang dat u de onderstaande informatie goed doorleest. Het faillissement heeft grote gevolgen voor uw contract en de door u betaalde energiekosten. Afhankelijk van het soort aansluiting dient u rekening te houden met het volgende. In het geval van een kleinverbruikersaansluiting is er......

De energieleveranciers kopen energie via verschillende beurzen. Deze energie wordt daarna met een winstmarge aan de afnemers verkocht. Het is van groot belang dat het te verwachten afnamevolume ook via de beurs wordt ingekocht. De volumes qua afname en inkoop dienen dus in balans te zijn. Volume dat niet voldoende is ingekocht dient te worden bijgekocht tegen de dan geldende tarieven. Doordat de tarieven zo extreem gestegen zijn, wordt er nu met een gigantisch verlies......

Alle beetjes helpen! Met de dure energieprijzen in zicht is het raadzaam uw energiezaken goed onder de loep te nemen. BETAALT U TEVEEL OVERHEIDSHEFFINGEN: GRATIS SCAN! 92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig teveel overheidsheffingen voor de levering van energie. Weet u welk type (gas) aansluiting u in uw bedrijfspand heeft? Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt......

Netwerk Nederland helpt u uw kosten inzichtelijk te maken en onderzoekt waar u mogelijk kunt besparen! Binnen ons Energiemanagement valt veel winst te behalen! Wij helpen u onder andere bij: ✓ Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties ✓ Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume ✓ Uitsluitend maatwerkovereenkomsten die bij uw situatie passen ✓ Periodieke kostenanalyse en factuurcontrole ✓ Alle aan energie gerelateerde vragen en wensen ✓ Opvragen duplicaat facturen en/of contracten Wacht niet te lang en......

Energiemissie van Netwerk Nederland biedt u volledige inzage in het energieverbruik binnen uw organisatie. U kunt het verbruik van een specifieke machine, een productielijn of juist het totaalverbruik uw gehele organisatie monitoren. Daarnaast kunt het verbruik vergelijken met eerdere perioden of andere aansluitingen en locaties (benchmark). Energiemissie biedt u het noodzakelijk inzicht waarmee u in staat wordt gesteld om het energieverbruik van al uw aansluitingen te beheersen en daadwerkelijk te verlagen. Meten is weten, gissen......

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege......

Wanneer uw organisatie voor onze dienstverlening kiest wordt uw situatie eerst grondig geanalyseerd. Hierdoor kunnen we in de toekomst efficiënt voor uw belangen opkomen. Uw organisatie kan voor alle energie gerelateerde vragen met onze klantenservice contact opnemen. Vragen over uw facturen, het aanpassen van voorschotbedragen en alle overige energievragen kunt bij ons neerleggen. Terwijl onze specialisten uw vraag uitzetten bij de energiebedrijven kunt u verder met uw eigen werkzaamheden. Omdat we exact de wetten en......

Omdat het elektriciteitsnet steeds digitaler wordt, zijn de netbeheerders vanaf 1 juli 2021 gestopt met het landelijk uitzenden van het toonfrequent-signaal, oftewel het TF-signaal. Zo kunnen traditionele en niet-slimme digitale meters (ook wel conventionele meters genoemd) niet meer schakelen tussen de twee tarieven. Maar welke impact heeft dit op uw onderneming? Door het uitzenden van het toonfrequent-signaal (TF-signaal) kreeg uw elektrameter een seintje om te kunnen schakelen tussen uw piek- en daltarief. De term daltarief......

Energiemissie Heeft uw organisatie meerdere energiemeters in verschillende gebouwen en locaties? Wenst u in één oogopslag te kunnen zien wat uw energieverbruik is of bent u bezig met het verduurzamen van uw bedrijf? Dan is Energiemissie iets voor u! Energiemissie is een gemakkelijk te gebruiken dashboard en is volledig in de cloud. Zo kunt u onder andere de resultaten en terugverdientijd monitoren van energiebesparende maatregelen, zoals de aanleg van zonnepanelen, LED verlichting en isolatie. Daarnaast......

Fors bedrag aan onterechte boetes teruggevorderd! Ons fraudeteam heeft de afgelopen periode tienduizenden euro’s schade kunnen terugvorderen namens klanten. We hebben daarbij veelvuldig overleg gehad met de toezichthouder ACM.  Slachtoffer van misstanden? Indien uw organisatie ook slachtoffer is van misstanden kunt u met ons contact opnemen voor hulp. Bij twijfel over de betrouwbaarheid van een bedrijf, is het erg belangrijk om zoveel mogelijk gegevens, zoals namen en telefoonnummers te noteren en vooral niet direct ergens......

Om voor uw eigen opgewekte zonne-energie de juiste vergoeding te ontvangen, moet er soms een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd. Indien u in de afgelopen periode zonnepanelen heeft geïnstalleerd, is het van groot belang dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rechtmatige vergoedingen aan uw onderneming worden toegekend. Als u vrijblijvend meer informatie wenst, dan kunt u een email zenden naar info@netwerknederland.nl of door te bellen met......

Wanneer uw organisatie voor onze dienstverlening kiest wordt uw situatie eerst grondig geanalyseerd. Hierdoor kunnen we in de toekomst efficiënt voor uw belangen opkomen. Uw organisatie kan voor alle energie gerelateerde vragen met onze klantenservice contact opnemen. Vragen over uw facturen, het aanpassen van voorschotbedragen en alle overige energievragen kunt bij ons neerleggen. Terwijl onze specialisten uw vraag uitzetten bij de energiebedrijven kunt u verder met uw eigen werkzaamheden. Omdat we exact de wetten en......

Wist u dat … teruggaaf van energiebelasting mogelijk is bij meerdere onroerende zaken achter één aansluiting? Per aansluiting wordt een belastingvermindering toegepast over de verschuldigde energiebelasting voor de levering van aardgas en elektriciteit aan een verbruiker. Deze wettelijke regeling roept problemen op als er op één aansluiting meer dan één onroerende zaak is aangesloten. Denk hierbij aan bedrijfsverzamelgebouwen, woongroepen, studentenhuizen en overige verhuur. Daarom is het redelijk dat voor de toepassing van de belastingvermindering rekening......

Optimale service: direct chatten met onze specialisten! Heeft u een korte vraag over uw energiezaken of energiemanagement? Op onze website kunt u nu gebruikmaken van de chatfunctie. Zo kunnen wij u nog beter en sneller van dienst zijn. Klik linksonder op de groene knop om een gesprek te starten. Onze specialisten zitten voor u klaar!...

Energiemanagement en beheer De energiemarkt is erg ingewikkeld en ondoorzichtig. Daarnaast bent u druk met uw onderneming. Netwerk Nederland kan ook voor uw bedrijf alles uit handen nemen. Door ons energie management bespaart u veel kosten en tijd. Onze specialisten kennen de markt en alle regels. Nooit meer vervelende telefoontjes of te veel betalen voor uw energie. U heeft een vast aanspreekpunt en wij regelen alles voor uw onderneming. Voor een overzicht van onze diensten......

92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig teveel overheidsheffingen voor de levering van energie. Weet u welk type (gas) aansluiting u in uw bedrijfspand heeft? Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt uw aansluitingen en controleert uw energienota (ongeacht de maatschappij). Per kalenderjaar is het mogelijk tot € 5.180,- per aansluiting terug te vorderen. Vraag de gratis Quick......

In deze bijzondere tijden staan we meer stil bij de processen binnen ons bedrijf. Bedrijfsprocessen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Heeft u ook al nagedacht over uw energiekosten en technische installaties? Ook daar valt veel tijdswinst en reductie in kosten te behalen! Energiemanagement: voor al uw energie gerelateerde zaken één loket: Vragen over de vanaf 2019 verplichte Informatie- en Energiebesparingsplicht Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume Uitsluitend maatwerkovereenkomsten die bij uw......

Netwerk Nederland is dé autoriteit op het gebied van energiemanagement. Ons team bestaat uit experts voor alle energie gerelateerde zaken. Wij optimaliseren uw technische en administratieve energiezaken waardoor u structureel tijd en kosten bespaart. Wij treden namens u op richting energieleveranciers, tussenpersonen, netbeheerders, meetinstanties en de overheid. Netwerk Nederland is 100% onafhankelijk en werkt exclusief voor u als opdrachtgever. Onder andere de volgende bedrijven/organisaties kunnen gebruik maken van ons energiemanagement: Bedrijven binnen het MKB Klein- en......

U heeft het de laatste tijd ongetwijfeld veel in het nieuws gezien; zogenaamde energieverkopers die u contracten aansmeren of claimen dat u kunt besparen. Diverse relaties zijn de afgelopen periode benaderd om goedkope energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om interesse te wekken. Oplichters benaderen bedrijven per telefoon of via deur aan deur verkopers. Een deel van deze oplichters wekken onterecht de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder......

Door de coronacrisis zijn de tarieven voor stroom en gas behoorlijk gedaald. Indien uw energiecontracten binnen twee jaar aflopen, kan het verstandig zijn om nieuwe afspraken vast te leggen. Door de huidige marktomstandigheden te combineren met nieuwe inkoopmodellen kunnen besparingen zelfs oplopen tot wel 40%. Als u vrijblijvend meer informatie wenst dan kunt u een email zenden naar service@netwerknederland.nl of door te bellen met 074-2504552....

Het zijn bijzondere tijden voor veel ondernemers. Wellicht moest u volledig sluiten of misschien ervaart u juist topdrukte. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op uw energiezaken. In deze lastige periode is het goed om uw energiezaken onder de loep te nemen en niet onnodig teveel te betalen. Alle beetjes helpen immers! Wij kunnen voor u nagaan of het termijnbedrag kan worden aangepast of dat u het contract kunt wijzigen of zelfs oversluiten. Wilt u......

Diverse relaties zijn de afgelopen periode benaderd om goedkope energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om interesse te wekken. Oplichters benaderen bedrijven per telefoon of via deur aan deur verkopers. Een deel van deze oplichters wekken onterecht de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Géén van bovengenoemde organisaties werkt met deze oplichters samen! Wij staan u graag......

Ons fraudeteam heeft de afgelopen periode tienduizenden euro’s schade kunnen terugvorderen namens klanten. We hebben daarbij veelvuldig overleg gehad met de toezichthouder ACM.  Slachtoffer van misstanden? Indien uw organisatie ook slachtoffer is van misstanden kunt u met ons contact opnemen voor hulp. Bij twijfel over de betrouwbaarheid van een bedrijf, is het erg belangrijk om zoveel mogelijk gegevens, zoals namen en telefoonnummers te noteren en vooral niet direct ergens op in te gaan. Wij staan......

Wanneer uw organisatie voor onze dienstverlening kiest wordt uw situatie eerst grondig geanalyseerd. Hierdoor kunnen we in de toekomst efficiënt voor uw belangen opkomen. Uw organisatie kan voor alle energie gerelateerde vragen met onze klantenservice contact opnemen. Vragen over uw facturen, het aanpassen van voorschotbedragen en alle overige energievragen kunt bij ons neerleggen. Terwijl onze specialisten uw vraag uitzetten bij de energiebedrijven kunt u verder met uw eigen werkzaamheden. Omdat we exact de wetten en......

Nederland streeft er naar om vanaf 2050 van het gas af te zijn. Steeds meer ondernemers zullen in de komende jaren al van het gas af gaan. Voorheen berekenden de netbeheerders hier veel kosten voor. De netbeheerders vallen onder het toezicht van de ACM.  Tijdens veelvuldig overleg met alle netbeheerders hebben beide partijen afgesproken dat de verwijdering van gasaansluitingen voor kleinverbruikers nu kosteloos is....

Energie inkopen: tot 40% besparing mogelijk. Wij zoeken het voor u uit! Door de coronacrisis zijn de tarieven voor stroom en gas behoorlijk gedaald. Indien uw energiecontract al binnen twee jaar afloopt, kan het verstandig zijn om in de aankomende periode nieuwe afspraken vast te leggen. Door de huidige marktomstandigheden te combineren met nieuwe inkoopmodellen kunnen besparingen zelfs oplopen tot wel 40%.  Als u vrijblijvend meer informatie wenst, dan kunt u een email zenden naar info@netwerknederland.nl......

Wist u dat … teruggaaf van energiebelasting mogelijk is bij meerdere onroerende zaken achter één aansluiting? Per aansluiting wordt een belastingvermindering toegepast over de verschuldigde energiebelasting voor de levering van aardgas en elektriciteit aan een verbruiker. Deze wettelijke regeling roept problemen op als er op één aansluiting meer dan één onroerende zaak is aangesloten. Denk hierbij aan bedrijfsverzamelgebouwen, woongroepen, studentenhuizen en overige verhuur. Daarom is het redelijk dat voor de toepassing van de belastingvermindering rekening......

Netwerk Nederland is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement. Ons energiemonitoringssysteem Energiemissie is in samenwerking met TNO ontwikkeld en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Energiemissie is betaalbaar, gebruiksvriendelijk en volledig webbased (in the cloud). Met Energiemissie kunnen wij u volledig inzicht bieden in het energieverbruik, de impact van een veranderende energiebehoefte en de te behalen besparingen op het gebied van verbruik, kosten en CO² footprint. Via het gemakkelijk te......

Deze tijd is voor veel ondernemers moeilijk. U zit wellicht met vragen rondom uw energiecontract. Kan ik het termijnbedrag aanpassen? Of kan ik mijn contract wijzigen of zelfs oversluiten? In deze lastige periode is het goed om uw energiezaken onder de loep te nemen en niet onnodig teveel te betalen. Alle beetjes helpen immers! Wilt u een Quick Scan van uw energiecontract? Wellicht komt u ook in aanmerking voor terugvordering van dubbel betaalde overheidsheffingen en......

Nieuw: Heeft u een korte vraag over uw energiezaken of energiemanagement? Op onze website kunt u nu gebruikmaken van de chatfunctie. Zo kunnen wij u nog beter en sneller van dienst zijn. klik linksonder op de groene knop om een gesprek te starten. Onze specialisten zitten voor u klaar!...

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende maatregelen die wij voor u kunnen treffen. Wij treden namens u op richting energieleveranciers, tussenpersonen, netbeheerders, meetinstanties en de overheid. Netwerk Nederland is 100% onafhankelijk en werkt exclusief voor u als opdrachtgever. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen één of meerdere maatregelen worden aangevraagd. ✓ Het verlagen van het maandelijkse voorschotbedrag ✓ Verlagen van de kosten voor transport en/of netbeheer ✓ Historisch gedaalde energietarieven vastleggen ✓ Uitstel van......

Netwerk Nederland kan uw onderneming ondersteunen bij: Implementatie nieuwe wet- en regelgeving. Door veranderende wet- en regelgeving kan uw bedrijf geconfronteerd worden met hoge kosten. Onze experts helpen u om de nieuwe regels zo goed mogelijk in uw bedrijf te implementeren. Zo voorkomt u onnodig hoge kosten en onterecht in rekening te brengen kosten. Ziet u ook door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u graag! U kunt onze klantenservice tijdens kantooruren bereiken......

92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig teveel overheidsheffingen voor de levering van energie. Weet u welk type (gas) aansluiting u in uw bedrijfspand heeft? Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt uw aansluitingen en controleert uw energienota (ongeacht de maatschappij). Per kalenderjaar is het mogelijk tot € 5.180,- per aansluiting terug te vorderen. Vraag de gratis Quick Scan......

Netwerk Nederland is dé autoriteit op het gebied van energiemanagement. Ons team bestaat uit experts voor alle energie gerelateerde zaken. Wij optimaliseren uw technische en administratieve energiezaken waardoor u structureel tijd en kosten bespaart. Wij treden namens u op richting energieleveranciers, tussenpersonen, netbeheerders, meetinstanties en de overheid. Netwerk Nederland is 100% onafhankelijk en werkt exclusief voor u als opdrachtgever. Onder andere de volgende bedrijven/organisaties kunnen gebruik maken van ons energiemanagement: Bedrijven binnen het MKB Klein- en......

Als klant van Netwerk Nederland kunt u onbeperkt gebruik maken van onze dienstverlening. Door klachten, wensen en vragen direct bij ons neer te leggen bespaart u veel tijd en dus geld. Voorkom dat u onnodig lang in de wacht staat bij de energieleveranciers en netbeheerders. Hieronder treft u een overzicht van een deel van de werkzaamheden waarmee we u graag ondersteunen;   ✓ Factuurcontroles; van netbeheerders, energieleveranciers en meetdiensten  ✓ Wijzigingen zoals aanpassen voorschotbedrag, bankrekeningen, verhuizingen,......

Om voor uw eigen opgewekte zonne-energie de juiste vergoeding te ontvangen, moet er soms een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd. Indien u in de afgelopen periode zonnepanelen heeft geïnstalleerd, is het van groot belang dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rechtmatige vergoedingen aan uw onderneming worden toegekend. Als u vrijblijvend meer informatie wenst dan kunt u een email zenden naar service@netwerknederland.nl of door te bellen met......

Diverse relaties zijn ook de afgelopen periode benaderd om goedkope energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om interesse te wekken. Oplichters benaderen bedrijven per telefoon of via deur aan deur verkopers. Een deel van deze oplichters wekken onterecht de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Géén van de genoemde organisaties werkt met deze oplichters samen! Indien u......

Door de coronacrisis zijn de tarieven voor stroom en gas behoorlijk gedaald. Indien uw energiecontracten binnen twee jaar aflopen, kan het verstandig zijn om in het eerste kwartaal van 2021 nieuwe afspraken vast te leggen. Door de huidige marktomstandigheden te combineren met nieuwe inkoopmodellen kunnen besparingen zelfs oplopen tot wel 40%. Als u vrijblijvend meer informatie wenst dan kunt u een email zenden naar service@netwerknederland.nl of door te bellen met 074-2504552....

Welke wijzigingen zijn er op het gebied van klimaat, energie en natuur? Bekijk op https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen-1-januari-2021/ onder andere de volgende wetswijzigingen per 01-01-2021; • Hoger ODE-tarief voor gas en elektriciteit • CO2-heffing voor de industrie • Geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische bestelauto tot 2025 • Schepen op Noordzee moeten milieuvriendelijker...

Wij wensen u fijne feestdagen! Aangepaste openingstijden Ons kantoor is gesloten op vrijdag 25 december t/m zondag 3 januari. Vanaf maandag 4 januari 2021 staat ons team weer voor u klaar om u te helpen met al uw energievragen....

Steeds vaker krijgen wij te maken met onaangename verrassingen bij onze relaties. Kleine dingen die per ongeluk vergeten zijn, met alle grote gevolgen van dien. Om voor uw eigen opgewekte zonne-energie de juiste vergoeding te ontvangen, moet er soms een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd. Indien u in de afgelopen periode zonnepanelen heeft geïnstalleerd, is het van groot belang dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rechtmatige......

Diverse relaties zijn de afgelopen periode telefonisch benaderd om goedkope energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om uw interesse te wekken. Een deel van deze oplichters wekken zelfs de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Geen van de genoemde organisaties werkt met deze oplichters samen. Indien u benaderd wordt is het van groot belang dat u geen......

92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig teveel overheidsheffingen voor de levering van energie. Weet u welk type (gas) aansluiting u in uw bedrijfspand heeft? Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt uw aansluitingen en controleert uw energienota (ongeacht de maatschappij). Per kalenderjaar is het mogelijk tot € 5.180,- per aansluiting terug te vorderen. Vraag de gratis Quick......

In deze bijzondere tijden staan we meer stil bij de processen binnen ons bedrijf. Bedrijfsprocessen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Heeft u ook al nagedacht over uw energiekosten en technische installaties? Ook daar valt veel tijdswinst en reductie in kosten te behalen! Energiemanagement: voor al uw energie gerelateerde zaken één loket ✓ Vragen over de vanaf 2019 verplichte Informatie- en Energiebesparingsplicht ✓ Wijzigingen netbeheerder en/of meetinstanties ✓ Scherpe inkoop door een groot collectief inkoopvolume ✓ Uitsluitend......

Diverse relaties zijn ook de afgelopen periode benaderd om goedkope energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om interesse te wekken. Een deel van deze oplichters wekken zelfs de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Geen van de genoemde organisaties werkt met deze oplichters samen! Indien u twijfelt over de betrouwbaarheid van een bedrijf dan kunt u met......

Indien u slachtoffer bent kunt u met ons contact opnemen voor ondersteuning. Waar mogelijk zullen we namens u meldingen doen bij de toezichthouder ACM en/of aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Het is belangrijk om bij misstanden zoveel mogelijk gegevens, zoals namen en telefoonnummers te noteren. Indien u twijfelt over de betrouwbaarheid van een bedrijf dan kunt u met ons contact opnemen via 074-2504552 of via service@netwerknederland.nl...

Deur-aan-deur verkopers van bekende energieleveranciers gebruiken onjuiste informatie bij het verkopen van energiecontracten. Indien u een zakelijk energiecontract vroegtijdig annuleert, zal de energieleverancier altijd een opzegboete in rekening brengen. Afhankelijk van het contract kan deze boete oplopen tot tienduizenden euro’s. Indien u twijfelt over de betrouwbaarheid van een bedrijf dan kunt u met ons contact opnemen via 074-2504552 of via service@netwerknederland.nl...

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven overweegt het plaatsen van zonnepanelen. Het klinkt natuurlijk ook mooi om zelf groene stroom op te wekken. Maar de verkopers van zonnepanelen hebben een ander belang dan dat uw onderneming heeft. We zien steeds vaker dat verschillende onderdelen door deze ‘cowboys’ niet goed geregeld zijn, met een enorme schade als gevolg. Er heeft zich een situatie voorgedaan waarbij de zonnepanelen zelfs al op het dak lagen, terwijl de......

Netwerk Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid. Om de aankomende jaren verder door te kunnen groeien betrekken we daarom per 1 oktober 2020 een nieuw kantoor aan de Welbergweg 79, 7556PE te Hengelo. Ons nieuwe telefoonnummer is 074-2504552....

Pakket: per direct maandelijkse energiekosten verlagen ✓ Het verlagen van het maandelijkse voorschotbedrag ✓ Verlagen van de kosten voor transport en/of netbeheer ✓ Historisch gedaalde energietarieven vastleggen ✓ Uitstel van betaling energiebelasting Lees hier meer Energiecontracten aanpassen ✓ Optie 1: Het middelen van de tarieven ✓ Optie 2: Het verlengen van de inkoop ✓ Optie 3: Het oversluiten van de huidige overeenkomsten Lees hier meer Werkt voor Ondernemend Nederland!...

Veel bedrijven hebben in de afgelopen vijf jaar dubbele overheidsheffingen betaald. De specialisten van Netwerk Nederland kennen de energiemarkt en –regels. Wij controleren uw facturen en contracten en vorderen daar waar mogelijk eerst de dubbel betaalde overheidsheffingen terug. Nog belangrijker; Vervolgens nemen we de oorzaak weg zodat u in de toekomst niet meer onterecht dubbel betaalt. TOT 30% MINDER ENERGIEKOSTEN. GEEN TIJDELIJKE ACTIE MAAR STRUCTUREEL MINDER BETALEN Kijk op www.netwerk-nederland.nl voor meer informatie en neem contact met......

Omdat wereldwijd een groot deel van de economie stil is komen te liggen, kan het herstel jaren duren. Om te voorkomen dat u de aankomende jaren onnodig te veel betaald voor uw zakelijke energiekosten, loont het zich om uit te zoeken of u uw huidige overeenkomst over kunt sluiten. Zo kan ook uw onderneming van de fors gedaalde tarieven profiteren. Besparen op uw zakelijke energiecontract? Neem contact op met onze klantenservice via 074-2504552 of via......

Weet u welk type (gas) aansluiting u in uw bedrijfspand heeft? Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt uw aansluitingen en controleert uw energienota (ongeacht de maatschappij). Per kalenderjaar is het mogelijk tot € 5.180,- per aansluiting terug te vorderen. Vraag de gratis Quick Scan aan via https://netwerk-nederland.nl/quick-scan/. Wij helpen u graag! Wij zoeken het voor u uit, no cure –......

Klanten van Netwerk Nederland kunnen onbeperkt gebruik maken van onze dienstverlening. Door klachten, wensen en vragen direct bij ons neer te leggen besparen zij veel tijd en dus geld. Voorkom dat u onnodig lang in de wacht staat bij de energieleveranciers en netbeheerders. Hieronder treft u een overzicht van een deel van de werkzaamheden waarmee we u graag ondersteunen; ✓ Factuurcontroles; van netbeheerders, energieleveranciers en meetdiensten ✓ Wijzigingen zoals aanpassen voorschotbedrag, bankrekeningen, verhuizingen, bij problemen......

Gas en stroom worden net als aandelen verhandeld via beurzen. Dit betekent dat prijzen mede bepaald worden door vraag en aanbod. De afgelopen jaren hebben we de energieprijzen fors zien stijgen. In een periode van een paar jaar zijn prijzen bijna verdubbeld. Daarbij hielden de meeste experts er rekening mee dat energie de aankomende jaren nog duurder zou worden. Door het Coronavirus is nu echter een groot deel van de wereld tijdelijk stil gezet waardoor......

Nederland is ernstig getroffen door de coronacrisis. Om de aankomende periode door te komen moeten bedrijven waar mogelijk kosten verlagen en soms betalingen uitstellen. Netwerk Nederland heeft de afgelopen periode overleg gehad met overheden, energieleveranciers en netbeheerders. Vanuit deze gesprekken hebben we een coronacrisispakket met maatregelen waarmee u per direct de maandelijkse energiekosten kunnen verlagen. Hieronder treft u een overzicht van de verschillende maatregelen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen één of meerdere maatregelen worden aangevraagd.......

Diverse relaties zijn de afgelopen periode telefonisch benaderd om goedkope energie te kopen. Hierbij worden misleidende argumenten gebruikt om uw interesse te wekken. Een deel van deze oplichters wekken zelfs de indruk dat ze werkzaam zijn en/of samenwerken met netbeheerders, de toezichthouder ACM, Energie Beheer Nederland, de Consumentenbond, Radar en ook Netwerk Nederland. Geen van de genoemde organisaties werkt met deze oplichters samen. Indien u benaderd wordt is het van groot belang dat u geen......

Bent u binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor de energiemonitoring? Per 10 maart 2020 is de Nederlandse wet- en regelgeving hieromtrent veranderd en moet aan de regeling en eisen worden voldaan. De richtlijn is gericht op organisaties en personen die op het terrein van de gebouwde omgeving actief zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten. Wilt u weten welke regels......

Coronacrisispakket: per direct maandelijkse energiekosten verlagen Lees hier meer. Nederland is ernstig getroffen door de coronacrisis. Om de aankomende periode door te komen moeten bedrijven waar mogelijk kosten verlagen en soms betalingen uitstellen. Netwerk Nederland heeft de afgelopen periode overleg gehad met overheden, energieleveranciers en netbeheerders. Vanuit deze gesprekken hebben we een coronacrisispakket met maatregelen waarmee u per direct de maandelijkse energiekosten kunnen verlagen. Hieronder treft u een overzicht van de verschillende maatregelen. Afhankelijk van......

Weet u welk type (gas) aansluiting u in uw bedrijfspand heeft? Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt uw aansluitingen en controleert uw energienota (ongeacht de maatschappij). Per kalenderjaar is het mogelijk tot € 5.180,- per aansluiting terug te vorderen. Vraag de gratis Quick Scan aan via https://netwerk-nederland.nl/quick-scan/. Wij helpen u graag! Wij zoeken het voor u uit, no cure –......

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Op grond van de energiebesparingsplicht bent u verplicht alle Energiebesparende Maatregelen (EML) te treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Tussenstand Van de ongeveer 90.000 bedrijven die verplicht zijn om deel te nemen aan de informatieplicht heeft slechts de helft dat ook daadwerkelijk gedaan. De ondersteuning van de handhaving wordt nu aangescherpt! Alsnog rapporteren informatieplicht Voorkom een dwangsom van het bevoegd......

Netwerk Nederland analyseert periodiek alle energiekosten. Samen kunnen we zo goed inspelen op veranderingen in de energiebehoefte van uw onderneming. Zo kijken wij goed naar uw contractvoorwaarden, uw aansluiting en bijvoorbeeld de kosten voor vastrecht. Hier kunt u ongemerkt te veel voor betalen! Kijk op www.netwerk-nederland.nl voor meer informatie en neem contact met ons op....

Door veranderende wet- en regelgeving kan uw bedrijf geconfronteerd worden met hoge kosten. Onze experts helpen u om de nieuwe regels zo goed mogelijk in uw bedrijf te implementeren. Zo voorkomt u onnodig hoge kosten en onterecht in rekening te brengen kosten. Bent u op de hoogte van alle wijzigingen voor 2020? Wij helpen u graag verder! Vul hier het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op....

Veel ondernemers overwegen om te investeren in zonnepanelen. Echter komt het steeds vaker voor dat men in grote delen van Nederland de opgewekte zonne-energie door overcapaciteit niet meer kan terugleveren aan de netbeheerder. Hierdoor ontstaat het risico dat grote investeringen voorlopig geen opbrengsten genereren. Verkopers van zonnepanelen hebben een ander belang dan u als ondernemer. Helaas constateren we steeds vaker dat ondernemers al offertes hebben getekend en subsidies hebben aangevraagd, terwijl er helemaal geen mogelijkheid......

Wist u dat dit kan oplopen tot € 5.180,- per kalenderjaar? Een bedrag dat u eigenlijk dus niet had hoeven betalen! Helaas zijn veel bedrijven zich hiervan niet van bewust. Netwerk Nederland kan u helpen! We vorderen de dubbel betaalde overheidsheffingen terug en nemen de oorzaak weg. Benieuwd of u in aanmerking komt voor terugvordering? Vul het aanvraagformulier in op https://netwerk-nederland.nl/contact en wij nemen contact met u op!...

Voor 1 juli 2019 moest er een Energierapport worden ingediend bij de overheid. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen. Wat staat er in dit rapport? Hoe energie(on)zuinig zijn het gebouw en de energie verbruikende zaken in het gebouw zoals machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT, koelcellen, ovens etc.? Welke energiebesparende maatregelen (EML) met een terugverdientijd van 5 jaar zijn er al voltooid?......

Door de energietransitie worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe wetten en regels. De complexe wetgeving staat vermeld op diverse websites van de overheid. Maar niet elke ondernemer heeft de juridische- en technische kennis in huis om de informatie te kunnen begrijpen. Daarnaast kost het maanden aan research om alle informatie te kunnen verzamelen en begrijpen. Om ondernemend Nederland te kunnen ontzorgen is Netwerk Nederland het kenniscentrum Energiebesparingsplicht.nl gestart. Ons team van experts heeft alle bestaande informatie......

Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden: https://www.energiebesparingsplicht.nl/quick-scan/ Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van de Quick Scan ontvangt u van ons een uniek handboek waarin aangegeven wordt welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf per 1 juli 2019 niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een......

Er zijn meerdere redenen waarom Energiemanagement interessant is voor uw organisatie: Extra energiebesparing; organisaties met een goed werkend systeem besparen meer dan organisaties die dat niet hebben. Mogelijke efficiencyvoordelen zoals hogere productie, betere kwaliteit van producten/diensten, betere benutting van grondstoffen; Reductie in kosten door gerichte beheersing van het energiegebruik en door inzicht in het energiegebruik; Voldoen aan wettelijke eisen; Inzicht in energie-inspanningen en de resultaten daarvan; Blijvende aandacht en meer samenwerking binnen de organisatie; Verbeterde......

Wilt u ook volledig inzicht in uw energieverbruik? Wij laten u graag kennismaken met alle voordelen van Energiemissie! Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op! In deze editie vertellen wij u graag meer over de FACTUURCONTROLE. Met Energiemonitoring heeft u op een gebruiksvriendelijke wijze toegang tot tal van analyses....

Wilt u ook volledig inzicht in uw energieverbruik? Wij laten u graag kennismaken met alle voordelen van Energiemissie! Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op! In deze editie vertellen wij u graag meer over het AANSLUITINGENREGISTER. Het aansluitingenregister biedt een overzichtelijk inzicht in alle energieaansluitingen en de daarbij behorende informatie....

Weet u welke u nódig heeft? Wellicht betaalt u onnodig voor een aansluiting welke u helemaal niet nodig heeft! Netwerk Nederland checkt uw aansluitingen en controleert uw energienota (ongeacht de maatschappij). Per kalenderjaar is het mogelijk tot € 5.180,- per aansluiting terug te vorderen. 92% van de dossiers die wij behandelen betalen onnodig teveel! Wij zoeken het voor u uit, no cure – no pay! Vraag de gratis Quick Scan aan via https://netwerk-nederland.nl/quick-scan/#vraagaan. Wij helpen......

Door veranderende wet- en regelgeving kan uw bedrijf geconfronteerd worden met hoge kosten. Onze experts helpen u om de nieuwe regels zo goed mogelijk in uw bedrijf te implementeren. Zo voorkomt u onnodig hoge kosten en onterecht in rekening te brengen kosten. Bent u op de hoogte van alle wijzigingen voor 2019? Wij helpen u graag verder! Vul het formulier in https://netwerk-nederland.nl/quick-scan/#vraagaan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op....