Vragen over zakelijke energie?
074-2504552
Bel ons
074-2504552
Plan een afspraak
Vragen over zakelijke energie?074-2504552

Zonnepanelen

Door de huidige energiecrisis zijn de tarieven voor stroom fors gestegen. Door het plaatsen van zonnepanelen kunt u volledig zelfvoorzienend zijn. Indien uw dak groot genoeg is, kunt u zelfs veel geld verdienen als energieproducent. Door gebruik te maken van ons strategische inkoopprogramma voor zonnepanelen nemen onze experts alle werkzaamheden voor u uit handen. 

Strategisch inkopen zonnepanelen

Waarom investeren in zonnepanelen?

Door te kiezen voor een hoogwaardige installatie en panelen kunt u meer dan 25 jaar uw eigen groene stroom opwekken. Omdat het investeren in zonnepanelen voor veel mensen nieuw is treft u hieronder de belangrijkste voordelen op een rij.

Onafhankelijkheid

Door de huidige energiecrisis zijn we geconfronteerd met de afhankelijkheid van Russisch gas. Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen kunt u voor een periode van wel 25 jaar tegen fors lagere kosten stroom gebruiken. Wie onafhankelijk is van de energieleveranciers is beschermd tegen de steeds maar stijgende energiekosten.

Duurzaam ondernemen

Zonnepanelen leveren uw bedrijf 100% groene stroom. Zonne-energie vervangt dus de energie uit vervuilende kolen- of gascentrales. Zonne-energie is uiteraard zonder uitstoot en daardoor CO2-neutraal. Daarnaast hebben zonnepanelen een gunstig effect op het energielabel van uw gebouw.

Financieel voordeel

In de huidige markt zijn de kale tarieven voor stroom tot gemiddeld € 0,35 per kWh gestegen. Het opwekken van zonne-energie kost ongeveer € 0,07 per kWh. Wekt u meer op dan u zelf nodig heeft? Dan kunt dus veel geld verdienen door het overschot van energie strategisch te verkopen. Ook zijn er, afhankelijk van de omstandigheden, subsidies beschikbaar en diverse fiscale voordelen te behalen.

Zekerheid en meerjarige waarde voor uw gebouw

Omdat zonnepanelen minstens 25 jaar stroom opwekken heeft u gedurende die gehele periode een vaste lage productieprijs van ongeveer € 0,07 per kWh. Dit betekent een grote zekerheid voor uw onderneming, die ook bij de verkoop van uw pand in een hogere waarde zal resulteren.

Strategisch inkopen zonnepanelen

Wat kost stroom uit zonnepanelen?

Bij het aanschaffen van zonnepanelen moet u rekening houden met investeringen. Om u zo goed mogelijk te informeren tonen we op deze pagina een voorbeeld van een installatie met een jaaropbrengst van 50.000 kWh.

Verwachte opbrengst zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen daalt jaarlijks met circa 0,7%. Dit betekent dat een installatie met een jaaropbrengst van 50.000 kWh bij aanvang van het 25e jaar ongeveer 42.243 kWh opwekt. In totaal zal de installatie in 25 jaar ongeveer 1.150.424 kWh opwekken.

Kosten keuring dakconstructie

Uw daken dienen sterk genoeg te zijn om de installatie te kunnen dragen. Een erkende specialist moet daarom uw dakconstructie keuren. De kosten zijn afhankelijk van uw gebouw, waarbij u rekening moet houden met kosten tussen € 2.000,- en € 5.000,-.

Investering in een installatie

Een installatie met een jaaropbrengst van 50.000 kWh kost op dit moment tussen de € 50.000,- en € 56.000,-.

Onderhoudskosten

Wij adviseren om € 0,02 per kWh te reserveren voor het onderhoud van de installatie. Het onderhoud kan bestaan uit onder andere het schoonmaken van de zonnepanelen, het vervangen van omvormers na 10 jaren, de storingen die op kunnen treden en de verzekeringen. 

Strategisch inkopen zonnepanelen

Belastingvoordelen en subsidies

De overheid stimuleert het aanschaffen van zonnepanelen. Welke regelingen voor uw onderneming gelden is afhankelijk van meerdere factoren. Onze specialisten kunnen u hier meer informatie over geven. We geven u enkele voorbeelden van de geldende financiële voordelen en subsidies.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2022 is de aftrek 45,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Kleinschaligheids-aftrek (KIA)

Om in 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.401,- en € 332.994,- investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Door deze regeling kunt u tot 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

De ISDE is een subsidie regeling voor waterpompen, zonneboilers en isolatiemaatregelen. Daarnaast is er voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen budget beschikbaar.

Salderen

Kleinzakelijke gebruikers mogen salderen. Hierdoor vervalt een deel van de energiebelasting over uw eigen verbruik. De regels voor salderen worden de aankomende jaren aangepast. Zolang de overheid de regeling nog niet geaccordeerd heeft, onthouden we ons van het vermelden van cijfers. Dit betekent niet dat u deze voordelen misloopt. De energieleveranciers verwerken deze voordelen automatisch op de jaarafrekening.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft. De hoogte van deze subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of verminderde CO2-uitstoot.

Strategisch inkopen zonnepanelen

Besparing energiekosten & terugverdientijd

De door uw zonnepanelen opgewekte stroom hoeft u niet te in te kopen via de energieleveranciers. Afhankelijk van de marktprijzen kan deze besparing fors oplopen. Om een goede vergelijking te kunnen maken vergelijken we de huidige markttarieven in combinatie met een jaarvolume van 50.000 kWh.

Besparing
Kosten inkopen tegen huidige tarieven
Kosten zelf opwekken stroom
Besparing

Jaarvolume
50.000 kWh
50.000 kWh

per kWh
€ 0,3500
€ 0,0699
€ 0,2801

per jaar
€ 17.500
€ 3.495
€ 14.005

Aanschaf
Kosten keuring dakconstructie
Aanschaf zonnepanelen
Totale kosten aanschaf

Prijs
€ 2.500
€ 55.000
€ 57.500

Terugverdientijd
Totale kosten aanschaf
Besparing per jaar
Terugverdientijd in jaren (totale kosten aanschaf / besparing per jaar)

Prijs
€ 57.500
€ 14.005
4,1

Hoe berekenen we de terugverdientijd?

De terugverdientijd op basis van de kale tarieven berekenen we door de aanschafwaarde inclusief bijkomende kosten te delen door het voordeel per jaar. In het rekenvoorbeeld hebben we geen rekening gehouden met de diverse fiscale voordelen en subsidies. Deze regelingen zijn afhankelijk van de situatie en verschillen per onderneming.

Maak ook gebruik van onze expertise!
Door gebruik te maken van ons strategische inkoopprogramma voor zonnepanelen nemen onze experts alle werkzaamheden voor u uit handen.

Strategisch inkopen zonnepanelen

Starten met strategisch inkopen van zonnepanelen

Het strategisch inkooptraject van zonnepanelen bestaat uit 6 duidelijke en afgebakende stappen.

Stap 1:
inventariseren

Onze bedrijfsadviseurs bepalen eerst welke installatie bij uw organisatie past. Hierbij analyseren we onder andere de volgende factoren:

 • Toekomstige stroombehoefte.
 • Mogelijkheden en gevolgen gasvrij ondernemen.
 • Dakoppervlakte, type aansluitingen en netcongestie.
 • Mogelijkheden voor opslag via accu’s.
 • Investeren uit eigen middelen of middels financiering.

Stap 2:
controle dakconstructie

Samen selecteren we een erkend bedrijf die de dakconstructie gaat controleren. 

 • Erkend bedrijf (uit uw netwerk of via Netwerk Nederland) bepaald de belastbaarheid van de dakconstructie.

Stap 3:
offertes aanvragen

Nadat we weten welke installatie bij u past en hoe uw dakcontructie er uitziet, gaan we offertes aanvragen en analyseren.

 • Installateurs selecteren voor een offertetraject: dit kunnen uw lokale installateurs of installateurs uit ons netwerk zijn.
 • Analyse offertes: waar nodig aanpassingen bespreken.
 • Bespreken en selecteren: we bespreken de offertes inclusief verwachte terugverdientijd en opbrengsten.

Stap 4:
installateur contracteren

Nadat we alle offertes hebben doorgenomen en geanalyseerd, nemen we samen een beslissing welke installateur bij u past.

 • De geselecteerde installateur maakt een gedetailleerde planning.
 • Waar mogelijk wordt er subsidie aangevraagd.
 • Het aanleggen van de installatie.
 • Een onafhankelijk controleur voert een Scope 12* keuring uit.
 • Aanmelden monitoringssysteem zonnepanelen via installateur.

Stap 5:
energiecontract

Nadat uw zonnepanelen zijn aangesloten, is een energiecontract nodig met een leverancier.

 • Objectief advies voor een passend energiecontract.
 • Het afsluiten van een energiecontract met gunstige voorwaarden voor leveren en terugleveren.

Stap 6: onderhoud en nazorg (optioneel)

Uw installatie vergt onderhoud en dit onderhoud wilt u het liefst vooraf regelen om onverwachte kosten te voorkomen.

Het vastleggen van een monitoringscontract via de installateur.
Onderhoudscontract via installateur.

Heeft u een vraag over de zakelijke aanschaf van zonnepanelen?

Neem gerust contact met mij op. Ik ben uw persoonlijk aanspreekpunt op het gebied van het verduurzamen en het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen. Ik leg u onze werkwijze graag verder uit en samen kijken we wat wij voor u kunnen betekenen. 

Sebastiaan Wassink
Consultant zakelijk verduurzamen

Telefonisch

Wilt u direct contact? Ik ben op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 12:00 uur via 074-2504552

Per e-mail

Per e-mail bereikt u mij via
advies@netwerknederland.nl

Of vul dit formulier in, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.

[formidable id=2]